Na vrh
 

Izobraževanje iz Kraniosakralne resonance

O Kraniosakralni resonanci

Kraniosakralna resonanca temelji na konceptu ‘diha življenja’ kot življenjske sile, ki preveva vsa živa bitja ter vzdržuje in povezuje vse življenjske funkcije v človeškem telesu. Korenine te metode so v kasnejših spoznanjih in izkustvih dr. Williama Garnerja Sutherlanda, ameriškega osteopata. V zadnjih desetletjih so zlasti dr. Rollin E. Becker, dr. James S. Jealous in dr. Franklyn Sills ključno prispevali k razvoju biodinamičnega pristopa kraniosakralne terapije, ki poudarja holistično razumevanje človeškega organizma in je usmerjen na globlje izraze zdravja. Kraniosakralna resonanca je biodinamični pristop k kraniosakralni terapiji, ki ga je na podlagi več desetletnih meditativnih izkušenj razvil Chintan Veet.

Izvajalec prisluhne ‘dihu življenja’ z nežnim, uglašenim in točno določenim polaganjem rok. ‘Dih življenja’ se izraža kot počasno, ritmično notranje valovanje, podobno plimovanju. Namen Kraniosakralne resonance je stopiti v stik s to življenjsko silo, sodelovati z njeno inteligenco, da bi se povezali z zdravjem v najširšem pomenu besede. Na ta način podpremo samoregulativne mehanizme organizma oz. omogočimo telesu dostop do lastnih virov za zdravljenje.

 

PRENESI PRIJAVNICO ZA IZOBRAŽEVANJE IZ KRANIOSAKRALNE RESONANCE

Bistven vidik dela s subtilnimi ritmi je poznavanje anatomije, fiziologije, embriologije ter sodobnih nevrobioloških in razvojnih dognanj. V okviru šolanja bodo udeleženci razvili in poglobili tudi svoje spretnosti zaznavanja vseh teh vidikov ter razumevanje narave zdravja. Poudarek izobraževanja je tudi na krepitvi sposobnosti za vzpostavljanje nevtralnih, potrpežljivih in sočutnih odnosov.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • Tistim, ki so se v preteklosti že ukvarjali z drugimi oblikami kraniosakralne terapije in bi radi razširili svoje znanje.
 • Tistim, ki bi se radi naučili te metode za podporo drugim in tudi sebi.
 • Tistim, ki se v vsakodnevnem življenju ukvarjajo z ljudmi v različnih delovnih okoljih (maserji, psihoterapevti, zdravniki, socialni delavci, fizioterapevti, psihiatri itd.).
 • Tistim, ki jih zanima samoraziskovanje in se želijo poglobiti v odkrivanje povezave med telesom, umom in duhom.
 • Tistim, ki si želijo odkriti poglobljene načine povezovanja z ljubljenimi osebami (s partnerjem/-ko, otroci, prijatelji itd.).
 • Tistim, ki si preprosto želijo izkusiti globoko stanje sproščenosti, miru in spokojnosti.

Mnenja

Sama se že vrsto let ukvarjam z raziskovanjem sebe. V izobraževanju Kraniosakralne resonance sem videla dodatno možnost na poti iskanja svojega bistva in sem jo z veseljem sprejela. Še dodatno pa me je navdihovala želja, da bom s to izkušnjo in znanjem, ki sem ga pridobila, lahko del zgodbe nekoga drugega, ki se bo odločil brskati po sebi. Z vsako terapijo sem bližje domu svoje duše. Z odstiranjem preprek, blokad se mi odpirajo nove dimenzije raziskovanja. Občutek, da sem popolnoma zlita z vsem, da sem eno, da ni meja, je res nekaj izjemnega. Kranisakralno resonanco doživljam kot ples energij, ki te znova in znova povabijo na drug parter. Fascinira me dejstvo, da se vse to potem odraža tukaj in zdaj na fizičnem nivoju. Kvaliteta bivanja se nedvomno veča. Hvaležna sem učitelju Chintanu in Karimi za to izjemno izkušnjo in jo z veseljem priporočam.

Barbara Gorjanc,
sociologinja

Za šolanje iz kraniosakralne resonance sem se odločila po uvodnem seminarju, kjer sem se prvič srečala s to terapijo. Med seminarjem smo spoznali osnovne principe in dobili kar nekaj praktičnih izkušenj, mene pa je nagovorila globina, s katero ta metoda nežno prodre v celega čoveka. Med samim šolanjem sem postopoma vedno bolj razumela, kako ustvarjalne sile zdravljenja delujejo v telesu in kako jih podpreti, da se čim bolj polno razvijejo. Učitelj Chintan Veet ima to lastnost, da kompleksno teorijo kraniosakralne resonance predstavi nazorno, razlagi pa vselej sledijo tudi izkustvene vaje, ki omogočajo, da se pridobljeno znanje zares ponotranji. Najbolj dragoceno mi je morda prav to, da sem znotraj lastnega telesa začutila porajanje življenskih sil, hkrati pa se naučila tudi, kako podpreti drugega v tem procesu. Skupne trenutke imam v zelo lepem spominu, še posebej terapije, ki smo jih izmenjavali drug z drugim, vselej v varnem prostoru celotne skupine. Srečanje s kraniosakralno resonanco je zame globoka in transformativna izkušnja, ki še traja. Zaradi nje vem, da znotraj mene obstaja varen prostor, ki podpira življenje, ne glede na morebitne drugačne okoliščine.

Maša Kovač,
profesorica filozofije in primerjalne književnosti

Za kraniosakralnega terapevta se ne moreš odločiti, ta poklic te pokliče. Po enajstih letih dela z otroki sem začela hoditi k eni prijateljici na jogo, ker sem bila čisto na tleh, izčrpana, izpraznjena. Popadla me je depresija, a si tega nisem priznala, vedela pa sem, da moram kaj narediti zase. V istem obdobju sem začela hoditi tudi k mojemu bodočemu učitelju Kraniosakralne resonance, Chintanu Veetu, resnično izjemnemu človeku. Že po prvem obisku sem v sebi začutila veliko spremembo. Na nežni, subtilni ravni, kot bi dobila energijo od znotraj, kar sem čutila še dva, tri dni. Pa sem šla na izobraževanje in že prvi večer je bilo vse drugače. Otroci so začeli kar sami prihajati k meni, ko sem se vrnila domov. Tudi oni so začutili spremembo, da se je pri meni odprl izvor dobrodejne energije. Prej sem bila precej ostra, premalo mila, zdaj pa sem lahko le z enim dotikom, posebnim prijemom odstranila denimo napetost v ramenih hčerke ali pomirila sina, ki je jokal.

Urška Musič Poljanšek,
Citat iz intervjuja v reviji Ona, 28.07.2015

Valentine in Chintana pred šolanjem za Kraniosakralno resonanco nisem poznala. V sebi sem imela veliko pomislekov, ali sem se prav odločila, da za šolanje namenim svoj čas in denar. A že v trenutku, ko smo začeli s šolanjem sem začutila, da je to tisto pravo, ki bo osmislilo moje življenje. S strani Valentine in Chintana je bilo čutiti srčnost, toplino, ljubečnost, varnost, podporo ves čas šolanja, predvsem pa tisti občutek, ko te nekdo uči nekaj, kar sam živi. Način podajanja vsebine in praktičnega dela med šolanjem je bil izreden, dobro usklajeno prevajanje, jasnost, same metode dela so bile dobro izbrane, podani so bili primeri, različne vaje, iz katerih smo se lahko veliko naučili. Šolanje mi je prineslo veliko pozitivnih sprememb v življenju: drugačno zavedanje sebe in telesa, samopomoč z izvajanjem KSR na sebi vsak večer pred spanjem, mirnejše noči, manj odtekanja energije čez dan, večjo umirjenost, nove metode za uravnovešanje energije in prizemljevanje, ki smo se jih naučili med šolanjem,… Vedno, ko izvajam KSR nekomu drugemu, so občutki nepopisljivo pozitivni, ko nekomu lahko pomagaš, hkrati pa se zavedaš, da tudi sebi pomagaš, ker med KSR tečejo procesi samozdravljenja v obeh poljih, tako klientovem kot tudi terapevtovem. Nadvse hvaležna sem, da sem se odločila za to šolanje in tako spoznala, kaj je del mojega poslanstva v tem življenju in se naučila prijemov, kako pomagati sebi in drugim. Hvala obema za vse izkušnje, srčnost in varen prostor, ki mi je omogočal osebne premike in pot k notranjim spremembam ter drugačnem zaznavanju in dojemanju sveta.

Mojca Lindič,
diplomirana ekonomistka

Kdaj?

 • 14.2. – 16.2.2020 modul I
 • 10.4. – 12.4.2020 modul I
 • 5.6. – 7.6.2020 modul II
 • 25.9. – 27.9.2020 modul III
 • 20.11. – 22.11.2020 modul IV
 • 5.2. – 7.2.2021 modul V
 • 23.4. – 25.4.2021 modul VI
 • 4.6. – 6.6.2021 modul VII
 • 10.9. – 12.9.2021 modul VIII
 • Datum za modul IX še sledi

Prvi modul bomo imeli dvakrat, da si ga lahko udeleži večje število ljudi. Na podlagi tega kateri termin Vam bolj ustreza, se lahko udeležite I. modula v februarju ali aprilu. Udeležence bomo nato združili skupaj in nadaljevali z II. modulom.

Program šolanja

Izobraževanje je zasnovano v okviru dveh temeljnih učnih pristopov:

 1. POUČEVANJE:
 • Predavanja
 • Odgovori na sproti porajajoča se vprašanja
 • Predstavitve (demonstracije)
 • Vadenje medsebojnega nudenja terapij s podporo učitelja
 • Vodeno gibanje in meditacija za večji stik z lastnim telesom in krepitev zaznavnega čuta
 • Vaje za spodbujanje našega zavedanja lastnega telesa, čutnih zaznav, stika z drugimi
 • Delitev izkušenj v majhnih skupinah

Skupaj 180 ur.

Izobraževanje bo potekalo v angleščini in bo sproti prevajano.

 1. VAJE IN SAMOSTOJNO UČENJE MED MODULI:
 • Vsak udeleženec mora izvesti 50 dokumentiranih terapij (brezplačno).
 • Vsak udeleženec prejme 15 terapij od ostalih udeležencev izobraževanja, ki  so lahko v sklopu 50 dokumentiranih terapij.
 • Vsak udeleženec mora izvesti 2 terapiji na izvajalcih izobraževanja, pri čemer učitelj poda povratne informacije (cena: 70 € na terapijo).
 • Vsak udeleženec prejme 3 terapije od izvajalcev izobraževanja (cena: 70 € na terapijo).

Ta del izobraževanja obsega skupno 100 ur.

Kratki prikaz osrednjih tem modulov

Modul 1:

 • Zgodovina pristopa
 • Biodinamična načela
 • Kakovost prisotnosti izvajalca
 • Vzpostavitev varnega in nevtralnega odnosnega polja
 • Viri lastne moči (tudi krepitev lastne kapacitete samopolnomočenja)
 • Razvijanje zaznavnih sposobnosti
 • Krepitev veščine poslušanja
 • ‘Dih življenja’
 • Primarni respiratorni sistem
 • Dinamična tišina

 

Modul 2:

 • Kultiviranje veščin iz prvega modula
 • Holistični premik
 • Središčnica/ vzdolžna os
 • Fluidno telo
 • Srednje plimovanje
 • Tišina v izdihu
 • Inherentni načrt zdravljenja
 • Diafragme/ prepone
 • Dinamika medenice
 • Razvoj zarodka

 

Modul 3:

 • Biodinamične in biokinetične sile
 • Vztrajnostna vrtišča
 • Stranje ravnovesja
 • Fluidi in potenca
 • Avtonomno živčevje
 • Hrbtenica in vretenca
 • Zatilna triada
 • Dinamika senčnice, temenice in čelnice (lobanjskih kosti)
 • Vzpostavljanje stika, bližina, komunikacijske spretnosti

 

Modul 4:

 • Dinamika zagozdnice (lobanjske kosti)
 • Vzorci sklepa med zagozdnico in zatilnico
 • Čeljustni sklep
 • Dolga plima
 • Tišina pri vdihu
 • Inherentni načrt zdravljenja: sledenje odvijanju tega načrta

 

Modula 5:

 • Dinamika obraznih kosti
 • Usta in grlo
 • Dinamika rok in nog
 • Vzorci celotnega telesa
 • Dinamika rojevanja
 • Etika

Izobraževanje poteka v večih modulih, ki so razporejeni tekom celega leta

Cena šolanja

Cena celotnega izobraževanja je 2000 EUR + 22% DDV, možnost obročnega odplačevanja.

Za tiste, ki se želijo ponovno udeležiti izobraževanja, je cena polovična.

Potrdilo o zaključenem izobraževanju

Po končanem izobraževanju bodo udeleženci pridobili naziv Izvajalec Kraniosakralne resonance. To je priznanje, da so izvajalci ustrezno kvalificirani v skladu z zahtevami, ki jih narekuje Ran Silentium pod nadzorom Chintan Veeta, mednarodnega učitelja Kraniosakralne resonance.

PRENESI PRIJAVNICO ZA IZOBRAŽEVANJE IZ KRANIOSAKRALNE RESONANCE